top of page
DSC_0939.JPG

Znalectvo

Služby znaleckých úkonov vypracovávame pre klientov na základe ich konkrétnych objednávok a pre orgány činné v trestnom konaní v zmysle predloženého uznesenia. Znalectvo je poskytované podľa zákona číslo 382/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo. Obsahom odvetvia jeznalecké dokazovaniesmerujúce kposúdeniu správnosti vedenia účtovníctva aúčtovnej evidencie aznalecké dokazovanie voblasti priamych a nepriamych daní,

Znalecké služby poskytuje Ing. Viera Ralíková, evidenčné číslo 914964, znalec v odbore 09 00 00 Ekonómia a manažment, v odvetví 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo, Obsahom odvetvia je znalecké dokazovanie smerujúce k posúdeniu správnosti vedenia účtovníctva a účtovnej evidencie a znalecké dokazovanie v oblasti priamych a nepriamych daní.

bottom of page