top of page
DSC_0922.JPG

Ekonomické poradenstvo

Fyzickým aj právnickým osobám poskytujeme široké spektrum služieb ekonomického poradenstva, prispôsobených podnikateľským potrebám klientov.
 

ústne ekonomické poradenstvo - konzultácie k vášmu konkrétnemu problému;
spracovanie predikcií hospodárenia subjektu pre účely investičných úverov;
review ekonomických ukazovateľov pre zadaný účel;

metodická pomoc a odborné konzultácie;
rýchle aktuálne telefonické informácie;
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti zdravotného a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a plnenia voči fondu zamestnanosti;
posudzovanie obsahu obchodných, občiansko-právnych a pracovných zmlúv a dohovorov.

bottom of page