top of page
DSC_0918.JPG

Personalistika a spracovanie miezd

Mzdová agenda je vedená v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov.

personálne poradenstvo, odborná pomoc pri výbere zamestnancov;
prihlasovanie a odhlasovanie SZČO, závodov, zamestnancov;
mzdová evidencia, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia;
mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, príkazy k úhrade;
štvrťročné a ročné prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, štatistické výkazy a prehľady;
rôzne potvrdenia pre zamestnancov;
ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti;
archivácia dokladov, ďalšie podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

bottom of page