top of page
DSC_0938.JPG

Daňové poradenstvo

Fyzickým aj právnickým osobám poskytujeme široké spektrum služieb daňového poradenstva, prispôsobených podnikateľským potrebám klientov. Daňové poradenstvo je poskytované v zmysle zákona číslo 78/1992 Zb v znení neskorších zmien a doplnkov.


Príležitostné daňové poradenstvo


ústne daňové poradenstvo - konzultácie k vášmu konkrétnemu problému;
písomné daňové poradenstvo - vypracovanie písomného stanoviska na vašu písomnú otázku;
odvolania voči rozhodnutiu správcu dane;

pomoc pri vypracovaní daňového priznania k rôznym daniam;
zastupovanie v daňovom konaní.

Daňové poradenstvo pre stálych klientov


metodická pomoc a odborné konzultácie ku všetkým druhom daní;
metodická pomoc a odborné konzultácie k daňovému konaniu;
metodická pomoc a odborné konzultácie k spracovaniu a vyhotoveniu daňových priznaní;
rýchle aktuálne telefonické informácie;
písomné informácie o aktuálnych daňových problémoch a o zmenách v daňových predpisoch;
ústne daňové poradenstvo - konzultácie k vášmu konkrétnemu problému aj telefonicky;
písomné daňové poradenstvo - vypracovanie písomného stanoviska na vašu písomnú otázku;
poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti zdravotného a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a plnenia voči fondu zamestnanosti, pokiaľ priamo súvisia s daňovou problematikou a podnikateľskou činnosťou klienta;
posudzovanie obsahu obchodných, občiansko-právnych a pracovných zmlúv a dohovorov pre daňové účely;
zastupovanie v daňovom konaní.

Služby daňového poradenstva poskytuje Ing. Tatiana Kelemenová Gemmelová, daňový poradca zapísaný v zozname daňových poradcov pod číslom 626/1999

Daňové poradenstvo, okrem poradenstva pre stálych klientov (ktorí platia mesačne a odpovedáme im aj na telefón), poskytujeme ústnou formou (prídete-opýtate sa-odpovieme-zaplatíte) alebo písomnou formou - písomne stanovisko, ktoré vypracujeme na základe písomnej otázky, je čo najkomplexnejšou odpoveďou na vašu otázku a za správnosť ručíme.

bottom of page