top of page
DSC_0937.JPG

Vedenie účtovníctva​


Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti spracovania jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov v zmysle ich neustálych novelizácií.

jednoduché, podvojné účtovníctvo;

rekonštrukcie jednoduchého a podvojného účtovníctva za predchádzajúce obdobia;

kontrola a metodické posúdenie vami vedeného účtovníctva;

spracovanie daňového priznania k DPH, dani z príjmu právnických osôb a fyzických osôb, dani z motorových vozidiel a podobne, spracovanie výkazu INTRASTAT a ostatných zákonných povinností;

vedenie evidencií majetku, evidencie jázd motorových vozidiel;

spracovanie daňovej evidencie.

bottom of page