foto dekoratívnej ikony

Prvé JUHAL news, január 2008

- uplatnenie DPH z dialničnej známky, ročné zúčtovanie dane, zdaňovanie zahraničných príjmov, objemové zľavy

Milí naši klienti (a iné spriaznené osoby) rozhodli sme sa touto formou Vás informovať o zmenách, ktoré by sa mohli dotknúť Vás alebo Vášho podnikania a mali by ste o nich vedieť- o zmenách predpisov týkajúcich sa daní, miezd, zamestnávania, ale aj o zmenách v našej firme. Tiež by sme Vám chceli touto formou pripomenúť to, čo síce nie je novinka, ale ide o aktuálnu povinnosť a podobne.

Uplatnenie DPH z diaľničnej nálepky

Možno neviete, že je možné uplatniť DPH z diaľničnej nálepky, k dokladu o zakúpení známky je však potrebné priložiť aj podkladovú časť nálepky.

Zahrnutie záväzku do základu dane

V zmysle novely zákona o dani z príjmu platnej od 1.1.2008 daňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva budú musieť pripočítať k základu dane záväzok, ktorý je po splatnosti viac ako 36 mesiacov - ak teda do konca roku 2008 bude mať takýto daňovník neuhradený záväzok (faktúru), ktorý bol splatný do konca roku 2004 a ktorý bol zahrnutý v daňových nákladoch, bude musieť túto sumu pripočítať k základu dane v roku 2008.

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanci

Prichádza čas, keď má zamestnávateľ povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancom, ktorí o to požiadajú. Samotné ročné zúčtovanie samozrejme urobíme za Vás v rámci našich služieb poskytovaných na mzdovom úseku, je však potrebné pripomenúť zamestnancom, aby predložili doklady preukazujúce rôzne možnosti zníženia základu dane (ak sa ich týkajú), ako napríklad:
- potvrdenie o príjme manžela/manželky, ak jeho/jej príjem v roku 2007 nepresiahol nezdaniteľnú časť (teda 95 616,-Sk ),
- potvrdenie z poisťovne o úhrade životného poistenia alebo dôchodkového sporenia, ak spĺňa podmienky,
- potvrdenie o zdaniteľnej mzde od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od iných zamestnávateľov.

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia

K tejto téme len stručne - ak ste mali takéto príjmy, neváhajte a dajte nám o tom vedieť, aby sme Vám mohli poradiť, ako ďalej postupovať. Ako daňový rezident SR totiž máte povinnosť zdaňovať všetky príjmy na Slovensku - teda aj tie dosiahnuté v zahraničí.

NAŠE NOVINKY

DPH na faktúre JUHAL consult

Dňa 9.1.2008 sa naša spoločnosť stala platiteľom DPH, preto je faktúra za január oproti predchádzajúcim o DPH vyššia.

Možnosť uplatnenia objemovej zľavy z faktúry

Rozhodli sme sa poskytovať klientom objemovú zľavu pri prekročení fakturovanej čiastky bez DPH nasledovne:
- pri prekročení 15 000,- Sk zľavu 5%
- pri prekročení 20 000,- Sk zľavu 1 000,- Sk plus 10% zo sumy nad 20 000,- Sk
- pri prekročení 30 000,- Sk zľavu 2 000,- Sk plus 13% zo sumy nad 30 000,- Sk
- pri prekročení 40 000,- Sk zľavu 3 300,- Sk plus 15% zo sumy nad 40 000,- Sk

Okrem prekročenia obratu máme len dve podmienky pre poskytnutie zľavy:
- výška faktúry v bezprostredne predchádzajúcom mesiaci bola minimálne 50% z faktúry, na ktorú sa uplatňuje zľava,
- minimálne 3 bezprostredne predchádzajúce faktúry boli uhradené v dátume splatnosti

Dúfame, že aj týmto spôsobom prospejeme rozvoju Vášho podnikania, v prípade potreby nás neváhajte prosím kedykoľvek

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu