foto dekoratívnej ikony

november 2013

ZMENY V ZÁKONE O ERP

Od 1. januára 2014 nás čakajú niektoré zmeny súvisiace s používaním elektronických registračných pokladníc, napríklad:
- V každej predajni musí byť na viditeľnom mieste umiestnený „vzorový doklad“ ktorý si zákazník môže porovnať s tým, čo dostal z pokladne;

- Povinnosťou bude používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 rokov od konca roka, v ktorom boli doklady vyhotovené (čiže už sa nebude môcť používať „termotlačiareň“, nakoľko vydáva bloky, ktoré vyblednú na slnku aj v priebehu jedného dňa);

- Doba uchovávania dokladu „vklad“ sa mení z 1 roka na 1 deň.

************************************************

NOVINKY V ZÁKONE O DPH

Zákon o DPH okrem povinného kontrolného výkazu zavádza od januára 2014 aj iné zmeny, z ktorých najdôležitejšie sa nám zdajú tieto:
1. Zrušenie registrácie združení

2. Rozšírenie „tuzemského samozdanenia“ = systém, keď sa aj tuzemskému platiteľovi DPH za určitých okolností fakturuje určitý tovar bez DPH. Pôjde o tieto tovary:
- Tovary patriace do kapitoly 10 a 12 colného sadzobníka (Obilniny a olejniny) v celkovej hodnote 5000 Eur a viac (5000 Eur ako základ dane na faktúre, nie ako jednotková cena)
- Tovary patriace do kapitoly 72 colného sadzobníka (železo a oceľ) a do položiek 7301, 7308 a 7314 v celkovej hodnote 5000 Eur a viac
- Mobilné telefóny v celkovej hodnote 5000 Eur a viac
- Integrované obvody v celkovej hodnote 5000 Eur a viac
3. Zavádza sa nový „kontrolný výkaz“, ktorý sa bude elektronicky podávať v tom istom termíne ako priznanie k DPH. Výkaz bude obsahovať napríklad údaje:
- Pri bežných vystavených a prijatých faktúrach poradové číslo, DIČ, dátum dodania, základ dane, suma dane a sadzba dane
- Ak sa vystaví faktúra za tovar v „tuzemskom samozdanení“, tak aj číselný kód colného sadzobníka (platí pre obilniny, olejniny, železo a oceľ) alebo druh tovaru (mobilné telefóny alebo integrované obvody), množstvo tovaru a merná jednotka
- V prípade opravnej faktúry (najmä dobropisy) aj poradové číslo pôvodnej faktúry

************************************************

DAŇOVÉ LICENCIE

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá by mala okrem iného zaviesť „daňové licencie“ je ešte stále v rokovaní v NR SR, o presnej podobe Vás zatiaľ nevieme zodpovedne informovať. A ako tak pozorujeme vývoj tejto témy, nevieme Vás zodpovedne informovať ani o približnej podobe daňových licencií.

************************************************

ÚPLNE NAJOBĽÚBENEJŠIA ČASŤ KAŽDÝCH NEWS-OV – VTIPY

Myslím, že aktuálne by súťaž o najlepší vtip vyhrala prognóza výberu DPH na najbližšie obdobie (počíta sa s výrazným zvýšením)

*************

Turista ide vzadu v taxíku a chce sa spýtať taxikára na tipy, kam môže v meste zájsť. Nakloní sa k nemu a poklepe ho na rameno. Ten hrozivo vykríkne, strhne volant a zastaví tesne pred obrovským preskleným výkladom. Otočí sa na turistu a zareve:
„Nikdy! Už nikdy mi toto nerobte!“
Upokojí sa a vysvetľuje:
„Nie je to vaša vina, prepáčte. Viete, ja som dnes prvý deň v novej práci a predtým som roky jazdil s pohrebákom.“

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu