foto dekoratívnej ikony

december 2013

Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec ďalšieho roka. Ani tento rok nebol jednoduchý, preto verím, že ten nasledujúci bude v každom ohľade lepší a že pri bilancii takto o rok sa bude môcť každý z Vás pochváliť dosiahnutými úspechmi a nikto nebude musieť zratúvať straty. Ani v osobnom, ani v pracovnom živote.

Preto Vám za celý kolektív našej firmy chceme ešte raz zo srdca všetkým popriať v novom roku len to najlepšie, pevné zdravie pre Vás aj Vašich najbližších, veľa úspešných a radostných dní naplnených láskou, obdarených úsmevmi a príjemnými udalosťami, ...

*******************************************************

ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Od januára 2014 nám novela zákona o dani z príjmov prinesie napríklad tieto zmeny:

- U zamestnancov používajúcich služobné motorové vozidlo aj na súkromné účely sa už nebude pripočítavať 1% z vstupnej ceny vozidla, ale z ceny zníženej o 12,5% za každý rok od zaradenia. Ak teda zamestnanec bude používať auto staršie ako 8 rokov, už sa mu k základu dane nebude pripočítavať nič

- Zníži sa sadzba dane z príjmov pre právnické osoby z 23% na 22% (za rok 2012 to bolo 19%, za rok 2013 už 23%, za 2014 bude 22%)

- Zníži sa obdobie uplatňovania straty zo 7 rokov na 4 roky, pričom strata sa bude musieť uplatňovať rovnomerne

- Zvyšuje sa hranica, od ktorej budú právnické osoby platiť preddavky na daň z príjmu z 1.659,70 € na 2.500 €

- Zavádza sa daňová licencia pre právnické osoby (bližšie info ďalej samostatne)

*******************************************************

DAŇOVÁ LICENCIA

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla novinku v podobe daňovej licencie pre právnické osoby (teda s.r.o., a.s. a podobne) - v závislosti od obratu a toho, či ide o platiteľa DPH sa bude platiť takto:
480 € neplatiteľ DPH
960 € platiteľ DPH s obratom do 500.000 € ročne
2.880 € platiteľ DPH s obratom nad 500.000 € ročne

Pôjde o minimálnu daň, teda ak napríklad platiteľovi DPH s obratom do 500.000 € (čo je väčšina) vyjde za rok 2014 daňová povinnosť k dani z príjmu 1.000 €, zaplatí daňovú licenciu 960 € a daň už len 40 €. Ak by mu vyšla daňová povinnosť 700 €, zaplatí daňovú licenciu 960 € a 260 € si bude môcť odpočítať od dane v najbližších 3 rokoch (ak mu nejaká vyjde).

Po prvý krát sa bude daňová licencia platiť v roku 2015. Pri troške šťastia sa to dovtedy snáď zruší.

*******************************************************

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA SO SPRÁVCOM DANE

Od januára už bude povinnosť platiteľov DPH komunikovať so správcom dane výhradne elektronickými prostriedkami. Táto komunikácia bude obojsmerná – to znamená, že ani daňový úrad už platiteľom DPH nebude posielať zásielky poštou, ale do elektronickej schránky.

*******************************************************

ÚPLNE NAJOBĽÚBENEJŠIA ČASŤ KAŽDÝCH NEWS-OV – VTIPY

Dve dôchodkyne sedia na lavičke v parku. Jedna si vzdychne a poznamená:
- Julka moja, tá skleróza nie je až taká hrozná choroba. Nič ma nebolí a každý deň je plný noviniek!

***

Manželka - „Ty ma už nemáš rád! Keď plačem, ani sa ma nespýtaš prečo!“
Manžel - „Drahá, ja ťa mám rád, ale tá otázka ma vždy stojí veľa peňazí...“

***

Vedúci internátu príde za kuchárom a nadáva mu:
- Jeden študent si sťažoval, že si mu dal na tanieri namiesto jedla seno! Je to pravda?
- Áno, je! Vieš, on býva oproti nádhernej dievčine, ktorá ho očividne balí. On sa ale za mesiac o nič nepokúsil. Čo je to? Somár je to? A čo žerie somár? Seno žerie!

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu