foto ikony JUHAL news

JUHAL news

Informačný leták, v ktorom sme sa rozhodli informovať klientov o zmenách, ktoré by sa mohli dotknúť ich alebo ich podnikania a mali by o nich vedieť- o zmenách predpisov týkajúcich sa daní, miezd, zamestnávania, ale aj o zmenách v našej firme. Tiež by sme chceli touto formou pripomenúť to, čo síce nie je novinka, ale ide o aktuálnu povinnosť a podobne.

31.01.2013 7:41

január 2013

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY DO II. PILIERA

Od januára si každý, kto je v II.…

31.12.2012 9:37

december 2012

Ani sa nechce veriť, ako rýchlo ten čas beží, ale máme tu koniec ďalšieho roka.…

30.11.2012 9:34

november 2012

Síce sa toho momentálne deje pomerne veľa, ale žiaľ zodpovedne Vás informovať o mnohých zmenách…

31.10.2012 10:21

október 2012

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Od januára 2013 sa mení zákonník práce najmä v týchto…

30.09.2012 9:37

september 2012

ÚPRAVA SÚM STRAVNÉHO

Od 1.9.2012 došlo k úprave súm stravného pri tuzemských…

31.08.2012 11:34

august 2012

VÝKAZ NEDOPLATKOV NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ

V týchto dňoch Vám postupne prichádzajú z Vašej…

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu