foto dekoratívnej ikony

Iné služby

Klientom poskytujeme aj rôzne iné služby, ktorých cieľom je čo najviac pomôcť pri rozvoji podnikateľských aktivít každého klienta

- spracujeme podnikateľský zámer k úveru, vrátane tabuliek a projekcie;
- pomôžeme vypracovať plán rozvoja firmy;
- poradíme pri zakladaní firmy, pri rozhodovaní o forme podnikania a podobne;
- poskytneme adresu za účelom zriadenia sídla
- mnoho ďalších podľa požiadaviek klientov.

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu