foto dekoratívnej ikony

Daňové poradenstvo

Jednotlivcom i spoločnostiam ponúkame široké spektrum služieb daňového poradenstva, prispôsobené najrôznejším podnikateľským potrebám klientov a poskytované v zmysle zákona číslo 78/1992 Zb.

Príležitostné daňové poradenstvo
- ústne daňové poradenstvo = konzultácie k Vášmu konkrétnemu problému;
- písomné daňové poradenstvo = vypracovanie písomného stanoviska na Vašu písomnú otázku;
- odvolania voči rozhodnutiu správcu dane;
- pomoc pri vypracovaní daňového priznania k rôznym daniam;
- zastupovanie v daňovom konaní.

Daňové poradenstvo pre stálych klientov
- metodická pomoc a odborné konzultácie ku všetkým druhom daní;
- metodická pomoc a odborné konzultácie k daňovému konaniu;
- metodická pomoc a odborné konzultácie k spracovaniu a vyhotoveniu daňových priznaní;
- rýchle aktuálne telefonické informácie;
- písomné informácie o aktuálnych daňových problémoch a o zmenách v daňových predpisoch;
- ústne daňové poradenstvo = konzultácie k Vášmu konkrétnemu problému aj telefonicky;
- písomné daňové poradenstvo = vypracovanie písomného stanoviska na Vašu písomnú otázku;
- poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti zdravotného a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a plnenia voči fondu zamestnanosti, pokiaľ priamo súvisia s daňovou problematikou a podnikateľskou činnosťou klienta;
- posudzovanie obsahu obchodných, občiansko-právnych a pracovných zmlúv a dohovorov pre daňové účely;
- zastupovanie v daňovom konaní.

Služby daňového poradenstva poskytuje Ing. Tatiana Gemmelová, daňový poradca zapísaný v zozname daňových poradcov pod číslom 626/1999

Daňové poradenstvo okrem poradenstva pre stálych klientov (ktorí platia mesačne a odpovedáme im aj na telefón) poskytujeme ústnou formou (prídete-opýtate sa-odpovieme-zaplatíte) alebo písomnou formou - písomne stanovisko, ktoré vypracujeme na základe písomnej otázky, je čo najkomplexnejšou odpoveďou na Vašu otázku a za správnosť ručíme. Vypracovanie písomnych stanovísk môže fungovať aj takto - Vy pošlete otázku, my pošleme faktúru, Vy zaplatíte, my Vám pošleme odpoveď mailom a aj klasickou poštou, aby ste mali originál.

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu